Showing 1–12 of 29 results

نمایش 9 24 36

چرخ خیاطی جانتک مدل SP-1090

3,851,000 تومان
۳۲ مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی ۸۶۰ دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 1129

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 850 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 1129D

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 850 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 1139

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 850 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 1139D

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 850 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 1149

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 850 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2010

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2010 پلاس

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2020

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2020 پلاس

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2030

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر

چرخ خیاطی کاچیران مدل 2030 پلاس

23 مدل تنوع دوخت و حاشیه دوزی عرض دوخت ۵ میلیمتر دور دوزی 750 دوخت در دقیقه طول دوخت ۴ میلیمتر